O nás

Čo robíme?

Občianska stráž Slovenskej republiky ďalej ako združenie pre svojich členov a občanov a zmluvných partnerov ponúka činnosti súvisiace:

  • s pomocou poskytnutou pri pátraní po nezvestných a hľadaných osobách,
  • s pomocou poskytnutou štátnym orgánom, predovšetkých príslušníkov PZ a zložkám Integrovaného záchranného systému (IZS), pozostávajúceho zo záchranných zložiek, ktoré v prípade ohrozenia života, zdravia a majetku, všeobecnej či individuálnej potreby záchrany ľudského života, poriadkových a hliadkových službách

Naše združenie bolo založené koncom roka 2019 s cieľom poskytnúť pomoc pre ľudí v rôznych situáciách. Naše združenie v súčasnosti eviduje viac ako 20 aktívnych členov, ktorí sú hocikedy a hocikde ochotní ísť a pomôcť. Už viacerí z nás disponujeme osvedčeniami o absolvovaní rôznych školení, ako napríklad psychotest, prvá pomoc, zbrojný preukaz, potápačský kurz, preukaz vodcu malého plavidla. Samozrejme postupne sa snažíme absolvovať všetky potrebné školenia. Ďalej pracujeme na tom, aby sme svoje technické vybavenie mohli rozšíriť o ďalšie nevyhnutné potreby, samozrejme ako nám to náš finančný stav dovoľuje.

Doposiaľ sme mali možnosť poskytnúť našu pomoc pri rôznych dopravných nehodách či požiaroch (zabezpečenie okolia a cestnej premávky). Úspešne sme už odovzdali polícií už viaceré pátrané a nezvestné osoby, ktorých tvrdou prácou našli naši členovia. Naši aktívny členovia pravidelne venujú náležitú pozornosť verejným cintorínom, okolitým autobusovým zastávkam, železničným staniciam, či verejným parkom.

Naše združenie už obdržalo viaceré žiadosti o poskytnutie pomoci, ktoré sme zatiaľ vedeli všetky vyriešiť. Dúfame, že naša práca bude aj naďalej užitočná.

Tým to si Vám dovoľujeme ponúknuť naše služby, ktoré naše členstvo vykonáva dobrovoľne, v prípade za symbolickú cenu (sponzorstvo – dar), z čoho združenie uhrádza hlavné výdavky spojené s obstaraním potrebných pracovných pomôcok.

Tešíme sa na spoluprácu!

S pozdravom,
Kristián Szedlák
predseda združenia