ZDRAVOTNÍCKA ASISTENCIA

Občianska stráž SR poskytuje svoje služby v oblasti organizačného a technického zabezpečenia kultúrnych, športových a iných podujatí.
 
Zabezpečenie vykonávame v zmysle zákona 1/2014 Z.z. o organizovaní verejných športových podujatí ak to zákon vyžaduje. V závislosti na lokalite a rozsahu akcie sme schopný poskytnúť pre zabezpečenie bezproblémového priebehu akcie dostatočný počet kvalifikovaných usporiadateľov.
 
Ponúkame Vám komplexný zabezpečenie  bezproblémového priebehu akcie. Občianska stráž SR Vám poskytuje komplexný servis pre zabezpečenie bezproblémového priebehu Vašej akcie. Poskytneme vám zdravotnícku asistenciu na vašich športových, kultúrnych a spoločenských podujatiach, školských táboroch, lyžiarskych výcvikoch, či akýchkoľvej iných akciách. Pomáhame predchádzať problémom zdravotníckym dohľadom nad dodržiavaním zásad prevencie vzniku úrazov a odvracaním hrozby akútneho ohrozenia života, ošetrujeme zranenia a pri indikovaných stavoch. Naše služby sú postavené na špičkovom zdravotníckom personáli a materiálno-technickom vybavení. Naši zdravotníci, záchranári, lekári a ďalší špecialisti sú profesionáli s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti prednemocničnej neodkladnej zdravotnej starostlivosti.
 
Pri zdravotnej asistencii na podujatiach platia zákonom stanovené nariadenia.
 
  • Pri organizovaní podujatí do 4000 divákov musí byť zriadené najmenej 1 miesto zdravotníckej pomoci so zdravotníckym pracovníkom (§ 20 ods. 5 zákona č. 1/2014 Z.z. o organizovaní verejných športových podujatí platný od 1.2.2014).
  • Pri organizovaní podujatia, na ktorom sa predpokladá účasť 4 000 a viac divákov, musia byť zriadené najmenej 2 miesta zdravotníckej pomoci so zdravotníckym pracovníkom.